ขอแสดงความยินดีกับ คุณเดือนงาม ภักดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขากิจกรรมบำบัดเทคนิคการแพทย์