ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการอาวุโส