ขอแสดงความยินดี กับคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น