ขอแสดงความยินดี กับ คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”