ขอแสดงความยินดี กับ คุณวิศันสนีย์ การุญบุญญานันท์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศงานวิจัย” สาขา Immunology