ขอแสดงความยินดี กับ คุณอัมพวัน สีหวัฒนะ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2566”

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอัมพวัน สีหวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่คลินิกอดบุหรี่ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1
ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2566”
จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ