ขอแสดงความยินดี กับ นางรัตนา ทองแจ่ม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดี กับ
นางรัตนา ทองแจ่ม
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย