ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์พรอนันต์ โดมทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น