ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ

เนื่องจากขณะนี้ ปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือด โรงพยาบาลขอนแก่น ขาดแคลน!! ไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะกรุ๊ป 0

จึงขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ
– วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
– วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 15.30 น.