คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2563-2565 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์  รวมมูลค่า 80,000 บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2563-2565 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์  รวมมูลค่า 80,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ