คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า  ขอนแก่น ประจำปี 2563- 2564  บริจาคเงิน จำนวน  1,200,000 บาท 

วันที่ 9 สิหาคม 2564  คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า  ขอนแก่น ประจำปี 2563- 2564  บริจาคเงิน จำนวน  1,200,000 บาท  มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุทางการแพทย์  และเพื่อพัฒนาระบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต โควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  และขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้  ส่งผลท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด