คณะจากตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย รวมมูลค่า 97,800 บาท

วันที่ 13 เมษายน 2564  คณะจากตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผ้าปูเตียง  เครื่องดูดเสมหะ  เครื่องผลิต 3L  ผ้าห่ม  และแอลกอฮอล์  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น รวมมูลค่า 97,800 บาท   โดยมีคุณพจนา  ทัพซ้าย  เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ