คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายด้วยตัวละครต่างๆ ที่เด็กชื่นชอบ เพื่อสร้างสีสันในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยเด็ก และมอบของขวัญ ประกอบด้วย ตุ๊กตา ของเล่น ขนม และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยเด็กโต เนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ที่มีต่อเด็กๆ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยเด็ก และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้ม