คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมีคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ