คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร มอบทุเรียน 6,203 กิโลกรัม (จำนวน 2,105 ลูก)

โรงพยาบาลขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณคณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ที่มอบทุเรียน 6,203 กิโลกรัม จำนวน 2,105 ลูก (ชะนี 1,018 ลูก 3,044 กิโลกรัม, หมอนทอง 1,087 ลูก 3,159 กิโลกรัม) และมังคุด จำนวน 50 กิโลกรัม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานสู้วิกฤตโควิด-19 และระลึกถึงองค์หลวงปู่แบน มรณภาพครบ 100 วัน ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ