คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์  บริจาคที่กดเจลแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยียบ จำนวน 14 ชิ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์  บริจาคที่กดเจลแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยียบ จำนวน 14 ชิ้น  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ในการป้องกันโรคโควิด – 19   โดยมี  นายแพทย์ชูเกียรติ  วงศ์นิจศีล  รองผู้อำนวยการอาวุโส  รับมอบ