คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร และคุณปนัดดา บริจาค เสื้อกาวน์กันน้ำ อยู่วิทยา บริจาค MASK N95 รุ่น 1870 จำนวน 8,600 ชิ้น 

คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาค เสื้อกาวน์กันน้ำ แบบ Cover จำนวน 500 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในการดูแลผู้ป่วย โรคโควิด-19

คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  พร้อมครอบครัว  บริจาค MASK N95 รุ่น 1870 จำนวน 8,600 ชิ้น  มูลค่า 690,000 บาท  เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ  และรับมอบโดย คุณศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ และคุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ