คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ บริจาคชุดเสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์กันน้ำ และแตงโม

วันที่ 21 เมษายน 2563   คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ บริจาคชุดเสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์กันน้ำจำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 150,000 บาท สำหรับโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งมอบแตงโม จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุลคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ