คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 29 เมษายน 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท  เพื่อสมทบสร้างห้องความดันลบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี คุณรัชนีกร  มนูศิลป์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 2  โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ