คณะศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 บริจาคสมทบทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ จำนวน 159,999 บาท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 คณะศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 มอบเงินบริจาคสมทบทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร จำนวน 159,999 บาท โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ