คณะสายบุญวันเกิดดรีมมี่ นำโดย คุณศรินยา ทามนตรี บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท

3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสายบุญวันเกิดดรีมมี่ นำโดย คุณศรินยา ทามนตรี บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี คุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยอำนวยการด้านบริหารการจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่มาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ