คณะ 2019 Khon Kaen Distinguished Gentleman’s Ride บริจาคเงิน 34,000 บาท

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากคณะ 2019 Khon Kaen Distinguished Gentleman’s Ride เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น