ครอบครัวกุลเจริญพงศ์ บริจาคพัดลม จำนวน 15 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ครอบครัวกุลเจริญพงศ์ บริจาคพัดลม จำนวน 15 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณอัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 1 รับมอบ
     โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ครอบครัวกุลเจริญพงศ์ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ