ครอบครัวของ จ.ส.อ.โยธิน  จันทะบุดศรี บริจาคน้ำส้มคั้นสด  จำนวน 100 ขวด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565   ครอบครัวของ จ.ส.อ.โยธิน  จันทะบุดศรี บริจาคน้ำส้มคั้นสด  จำนวน 100 ขวด  มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่โรงพยาบาลขอนแก่น

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ