ครอบครัวของ ภก.วัชรินทร์ – คุณศุภวัลย์ เจษฎาพรพันธ์ นพ.มานิตย์ – ภญ.นิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ คุณอภิรัตน์ – คุณจิราพร กาญจโนมัย และคุณประทีป – คุณณัฐวุฒ จิรเดชนันท์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท

22 ธันวาคม 2563 ครอบครัวของ ภก.วัชรินทร์ – คุณศุภวัลย์ เจษฎาพรพันธ์ นพ.มานิตย์ – ภญ.นิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ คุณอภิรัตน์ – คุณจิราพร กาญจโนมัย และคุณประทีป – คุณณัฐวุฒ จิรเดชนันท์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสร้างห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ