ครอบครัวคุณชุติการญจน์ ภูมิพาณิชย์ชัย บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากครอบครัวคุณชุติการญจน์ ภูมิพาณิชย์ชัย เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้หน่วยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น