ครอบครัวคุณนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์ และคุณวีระพงศ์ รอดรักขวัญ บริจาคพัดลมและเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น

14 พฤศจิกายน 2563 คุณนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์ และครอบครัว บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ตัว รวมมูลค่า 5,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น และคุณวีระพงศ์ รอดรักขวัญ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) โดยมีคุณวิรัช มั่นในบุญธรรม เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ