ครอบครัวคุณพลนิติพล และครอบครัวคุณคุณอวยพร มอบกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ เติมในตู้ปันสุข

5 กันยายน 2563 คุณพลนิติพล – คุณณพฒชนม์ – ด.ช.อภิศลระวี อ่อนเฉวียง และคุณอวยพร วงษ์คณานุรักษ์อ่อนเฉวียง มอบกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดย คุณวรรณกร แพงกระโทก เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ