ครอบครัวคุณพัชราภรณ์  อนวัชมงคล  บริจาค  จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 19 กันยายน 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 50,000 บาท จากครอบครัวคุณพัชราภรณ์  อนวัชมงคล  ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อณัฐพงษ์  อนวัชมงคล ณ วัดวุฒาราม  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หากแม้นดวงวิญญาณของคุณพ่อณัฐพงษ์  อนวัชมงคล  อยู่ ณ  ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ