ครอบครัวคุณพูนศักดิ์ – คุณลัดดาวัลย์ รักไทยแสนทวี บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

วันนี้ 21 พฤศจิกายน  2561 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคุณขันทอง  มางจันดีอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศาสนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 36,600 บาท  จากคุณพูนศักดิ์ – คุณลัดดาวัลย์  รักไทยแสนทวี  เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์  มอบให้อาคารคุณากรปิยชาติ  โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

  1. เปลนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง
  2. ซื้อถังออกซิเจน ขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง

ขออนุโมทนาบุญ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ