ครอบครัวคุณพ่อประเวช  ตุลยเดชาภา  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2564  ครอบครัวคุณพ่อประเวช  ตุลยเดชาภา  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 298 เตียง ชั้น 6 และพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก) โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณรัสวดี  ขุนสวัสดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 4  รับมอบ