ครอบครัวคุณพ่อพิศิษฐ์  ปุณณกะศิริกุล  และญาติมิตร  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  ครอบครัวคุณพ่อพิศิษฐ์  ปุณณกะศิริกุล  และญาติมิตร  บริจาคเก้าอี้หัวกลม จำนวน 60 ตัว  ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วย จำนวน 12 ชิ้น  ผ้าขนหนู จำนวน  2 โหล และ ไม้เท้า  Walker  (ไม่เท้าค้ำยัน ช่วยพยุงเดิน) มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมีคุณบุดดา  ขามพิทักษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด  เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ