ครอบครัวคุณพ่อเปงหยุน แซ่เตียว และคุณแม่อาเตียง  แซ่โค้ว  บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565  ครอบครัวคุณพ่อเปงหยุน แซ่เตียว และคุณแม่อาเตียง  แซ่โค้ว  บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท  และเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ