ครอบครัวคุณสุวิจักขณ์ เอกเจริญกิจอมร บริจาคเงิน จำนวน 58,100 บาท

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 58,100 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท) จากครอบครัวคุณสุวิจักขณ์ เอกเจริญกิจอมร เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ