ครอบครัวคุณแม่เทียมทัด สุภัควาณิช บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

12 มกราคม 2564 ครอบครัวคุณแม่เทียมทัด สุภัควาณิช บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด สำหรับหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ และแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ