ครอบครัวจิรวรรณกุล (ร้านข้าวต้มนายเซ้ง) มอบเงินจำนวน 1,153,139 บาท

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวจิรวรรณกุล (ร้านข้าวต้มนายเซ้ง) มอบเงินจำนวน 1,153,139 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับมอบ

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ