ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อสุรพล ทวีแสงสกุลไทย โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ในพิธีบรรจุลงสุสาน ณ สุสานทวีแสงไทย บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้