ครอบครัวทองแท่งไทย บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ  อาคารอายุรกรรม 298 เตียง

ครอบครัวทองแท่งไทย  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ  อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.นาตยา มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564