คุณวรทัศน์ ธุลีจันทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 คุณวรทัศน์ ธุลีจันทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยพัดลม จำนวน 11 ตัว มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่วิบูลย์ ธุลีจันทร์ โดยมี โดยมีคุณอัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 1 เป็นผู้รับมอบ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ