ครอบครัวนางง้อ  พูลนิติพร  พร้อมลูกหลาน บริจาครถเข็นฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  ครอบครัวนางง้อ  พูลนิติพร  พร้อมลูกหลาน บริจาครถเข็นฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน มอบให้หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 5  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีคุณจิรนันท์  ภูสมตา  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 5  เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ