ครอบครัวนางง้อ  พูลนิติพร  พร้อมลูกหลาน  บริจาคเงิน  จำนวน 100,000 บาท 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565  ครอบครัวนางง้อ  พูลนิติพร  พร้อมลูกหลาน  บริจาคเงิน  จำนวน 100,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ