ครอบครัวนางไซหง แซ่นิ่ม  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท 

วันที่ 19 กันยายน 2565   ครอบครัวนางไซหง แซ่นิ่ม  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน   โดยมี นายแพทย์ธนชัย  พนาพุฒิ  เป็นผู้รับมอบ   ในงานฌาปณกิจนางไซหง  แซ่นิ่ม  ณ วัดป่าสีตะวัน  ตำบลเป็ด อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น