ครอบครัววงศ์นิจศีล บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

7 ธันวาคม 2563 ครอบครัววงศ์นิจศีล บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ