ครอบครัววงศ์นิจศีล  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 29 เมษายน 2564  ครอบครัววงศ์นิจศีล  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสู้ภัยโควิด-19  ดังนี้

  1. นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท
  2. คุณอมรา วงศ์นิจศีล   บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

โดยมี พญ. นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ