ครอบครัววัฒนสุขชัย บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท และพัดลม จำนวน 20 ตัว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ครอบครัววัฒนสุขชัย บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท และพัดลม จำนวน 20 ตัว ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจ คุณแม่ฉอ้อน วัฒนสุขชัย ณ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หากแม้นดวงวิญญาณของคุณแม่แฉอ้อน  วัฒนสุขชัย อยู่ ณ แห่งหนใด ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ