ครอบครัววาสนะวัฒน บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ครอบครัววาสนะวัฒน บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสร้างห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ซึ่งได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้ แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ