ครอบครัวสุภัควนิช  บริจาคเงิน จำนวน  20,000  บาท

ครอบครัวสุภัคสนิช  บริจาคเงิน จำนวน  20,000  บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์ธิติ  ธิติศักดิ์สกุล  นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม เป็นผู้รับมอบ  ในงานฌาปนกิจ คุณแม่ก่วย  สุภัควนิช  เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2564