ครอบครัวสุวรรณรงค์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับคลินิกเบาหวาน และพัดลม จำนวน 5 ตัว

วันที่ 30 กันยายน 2562 ครอบครัวสุวรรณรงค์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลขอนแก่น และพัดลม จำนวน 5 ตัว โดยมีคุณวิภาพร อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ รับมอบ ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง