ครอบครัวเกตุดาว และครอบครัวแก้วก่า มอบเงินบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น

วันนี้ 21 มิถุนายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค ดังนี้

1. คุณศิริพร เกตุดาว จำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
2. คุณบุญส่ง เกตุดาว จำนวน 50,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
3. คุณปราณี เกตุดาว บริจาค 10,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
4. คุณคำบ่อ แก้วก่า บริจาค 5,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ