ครอบครัวเด็กหญิงรินดา  ศิริพานิช  บริจาคเงิน 20,000 บาท

วันนี้ 10 เมษายน 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากครอบครัวเด็กหญิงรินดา  ศิริพานิช  โดยมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ